Theo dòng sự kiện

Đảng bộ huyện Anh Sơn đổi mới phương thức lãnh đạo

16:17 - 11/01/2018
(QHNN) - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn (Nghệ An) chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, bám sát cơ sở, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ huyện và của cấp trên. Nhờ đó huyện Anh Sơn đã có sự đổi mới mạnh mẽ, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với tổ chức cơ sở Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Anh Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trong quá trình chỉ đạo huyện luôn bám sát nhiệm vụ: “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đời sống văn hoá là nền tảng” trên cơ sở đó cụ thể hoá các nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Điển hình như thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cơ sở, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp chính quyền bổ sung quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, trách nhiệm của cá nhân, đi đôi với quy định cụ thể mối quan hệ làm việc, nên đã hạn chế việc bao biện làm thay hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền đã lựa chọn khâu có tính đột phá để thực hiện, qua đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
Quý 1 năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 6.868 triệu đồng, đạt 15,9% kế hoạch, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt trong chương trình xây dựng NTM, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đang về đích nông thôn mới. Cùng với đó huyện cũng đã huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy nhanh các dự án, công trình trọng điểm như đường giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở xã, nhà văn hóa thôn. Nhiều phong trào, cuộc vận động được lồng ghép hợp lý, hình thức tổ chức và hoạt động linh hoạt, khắc phục được tính hành chính nên đã thu hút được các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia. Mối quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND và MTTQ ngày càng được tăng cường đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và hiệu lực trong quản lý điều hành.

Trong triển khai xây dựng các nghị quyết của huyện, cũng như cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, huyện luôn quan tâm và thực hiện  bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và được giao cho các cơ quan tham mưu chuẩn bị kỹ, trình ban chấp hành, ban thường vụ huyện thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Bởi vậy nên khi được ban hành, các chỉ thị, nghị quyết của huyện luôn đảm bảo ngắn gọn, rõ chủ đề và những nội dung chủ yếu, tạo sự thuận lợi, nhất quán trong tổ chức thực hiện. Không chỉ vậy, để đảm bảo các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong triển khai thực hiện cũng được huyện đặc biệt quan tâm và phân công rõ trách nhiệm. Nhất là các nội dung liên quan đến thực hiện các dự án về phát triển kinh tế; bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; xây dựng nông thôn mới và xây dựng các quy hoạch chiến lược của huyện... Qua chỉ đạo, kiểm tra giám sát đã kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong tổ chức thực hiện.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở cũng được các cấp uỷ Đảng đặc biệt quan tâm thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị - xã hội, thị trấn, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cơ sở đến năm 2020. Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ cấp xã nói riêng đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Coi trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm. Công tác kiểm tra được các cấp uỷ chủ động xây dựng thành chương trình và tổ chức thực hiện đầy đủ, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề. 
 
Nhiều cấp uỷ, tổ chức Đảng còn xây dựng chương trình tự kiểm tra để ngăn ngừa, xử lý kịp thời những sai phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết và kỷ luật của Đảng trên cơ sở xem xét thực tế, coi trọng tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của quần chúng đóng góp cho cán bộ, đảng viên. Phương thức chỉ đạo và phong cách làm việc có sự chuyển hướng sát cơ sở, giải quyết công việc tại cơ sở, giảm bớt giấy tờ và khắc phục được tình trạng phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Các cấp uỷ đều quy định thống nhất thời gian sinh hoạt của chi bộ, chỉ đạo cải tiến nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư và chi bộ có ít đảng viên. Gắn công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém với xây dựng củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở…

Những đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị ở Đảng bộ huyện Anh Sơn góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo được sức mạnh từ cơ sở để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Quang Dũng
Nguồn: QUÊ HƯƠNG NGÀY NAY
Tạp chí số 81 / 2017
0
0
Bài viết cùng danh mục
Bài viết mới nhất
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 54.780 55.180
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.950 51.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.950 51.650
Vàng nữ trang 99,99% 50.550 51.250
Vàng nữ trang 99% 49.743 50.743
Vàng nữ trang 75% 36.591 38.591
Vàng nữ trang 58,3% 28.032 30.032
Vàng nữ trang 41,7% 19.523 21.523
  Mua vào Bán ra
AUD 17,215.91 17,935.07
CAD 18,391.40 19,159.66
CHF 24,891.51 25,931.30
CNY 3,515.21 3,662.60
DKK - 3,804.55
EUR 26,928.00 28,334.89
GBP 31,557.28 32,875.52
HKD 2,883.00 3,003.43
INR - 324.86
JPY 202.78 213.37
KRW 17.79 21.66
KWD - 79,177.19
MYR - 5,640.06
NOK - 2,804.94
RUB - 354.14
SAR - 6,344.22
SEK - 2,814.75
SGD 16,866.41 17,570.97
THB 652.12 751.80
USD 22,820.00 23,050.00