Phóng sự - ký sự

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

21:41 - 24/10/2018

(QHNN) - Cách mạng tháng mười Nga thắng lợi ( 7/1/1917) là mở ra một thời đại mới của lịch sử thế giới là biểu hiện rực rỡ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời kỳ quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội. Một cuộc cách mạng làm rung chuyển thế giới phá tung một hệ thống phát xít chủ nghĩa đế quốc mở ra một hình thái kinh tế XHCN – Lịch sử dù có nhiều thăng trầm cũng không phủ nhận được một sự thật là Liên xô, con đẻ của cách mạng tháng mười Nga . từ một nước lạc hậu đã nahnh chóng thành một siêu cường quốc cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa phát xít trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Cách mạng tháng mười tạo đà cho một loạt nước Đông âu và châu á tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc đi lên XHCN và hình thành hệ thống XHCN thế giới.

Từ năm 1917 đến 1945 giai đoạn đột phá của cách mạng vô sản do chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo ở một nước Nga kém phát triển. Có Đảng cộng sản đã khai sinh ra một xã hội mới, chế độ xã hội mà nhân dân lao động làm chủ, giai cấp công nhân nắm chính quyền, xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Từ sau 1945 đến đầu những năm 1970  thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình cùng với chính đảng của mình giai cấp công nhân Việt Nam cũng như nhiều nước trong phe XHCN đã thực hiện khẩu hiệu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến lên CNXH. Trong thời kỳ này có hàng trăm quốc gia đã giành được độc lập dân tộc ở nhiều cấp độ khác nhau. nhiều nước sau cách mạng dân tộc đã tiến theo con đường CNXH như Việt Nam, Trung Quốc , Lào, Cu Ba, Triều tiên.v.v... Từ những năm cuối thập niên 70 đến cuối những năm 1980 một số nước XHCN rơi vào khủng hoảng, trì trệ do những khuyết điểm của công việc cải tổ, đổi mới hoặc chưa vươn kịp trong cuộc đọ sức với CNTB nên kẻ thù được dịp làm tan rã thành từ cách mạng làm sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu đưa  CNXH lâm vào thoái trào . Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, sứ mệnh lịch sử của giái cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân Việt Nam đang đứng trước những thử thách to lớn. Từ kinh nghiệm của tiến trình phát triển xã hội loài  người cho chúng ta thấy rằng sự sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô không có nghĩa là sự mất đi của CNXH vì hiện nay một số nước XHCN đang tồn tại và phát triển với số dân trên 1 tỷ người sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đặt ra rất nặng nề nhất là khi xã hội cuộc đấu tranh giai cấp vẫn còn căm go quyết liệt.

 

Ảnh lê Nin diễn thuyết
 

Tấm gương chói lọi của cách mạng tháng mười Nga đã cổ vũ cho giai cấp công nhân Việt nam đứng lên được sự lãnh đạo của chính đảng của mình và hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo kết hợp lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác Lê Nin với tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, xây dựng liên minh công nông và tập hợp khối đại đoàn kết trong đó giai cấp công nhân đóng vai trò tiên phong, chủ đạo để đánh Pháp đuổi Nhật đánh Mỹ và bọn phong kiến Việt Nam giành độc lập dân tộc đưa cả nước đi lên CNXH.
 

Hơn nửa thế kỷ qua kể từ cách mạng tháng 8 (1945) Bác Hồ khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa làm ta nhớ lại cội nguồn và trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân thắng lợi của hồng quân Liên Xô phá tan hệ thống phát xít Đức ở Liên Xô và Đông Âu và có thắng lợi vĩ đại đó cũng bắt nguồn từ cách mạng tháng mười Nga đó là cách nhìn biện chứng, khoa học và lịch sử, cũng như cách mạng nước ta có thành công, thành tựu hôm nay đều bắt nguồn từ cách mạng ba mươi ba mốt. Cách mạng tháng 8 chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân 1975 mà có. Hơn 10 năm qua trong lúc hệ XHCN sụp đổ, một số người ngộ nhận cho rằng CNXH đã lỗi thời và không thể tồn tại. Song giai cấp công nhân Việt Nam vẫn một lòng trung thành với chủ nghĩa Mác Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh và một chính đảng cộng sản Việt Nam là vấn đề có tính nguyên tắc của giai cấp công nhân Việt Nam.
 

Thành tựu đạt được của cách mạng Việt Nam thường xuyên đổi mới đã khẳng định trong hiện thực, giai cấp công nhân Việt Nam đã và đang thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình vì đảng ta và giai cấp công nhân có đường lối đổi mới đúng đắn. Nhiều năm qua ta vẫn giữ vững ổn định chính trị đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm tỷ lệ lạm phát, xóa nhanh hộ nghèo đưa nước ta từng bước thực hiện mục tiêu: dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh mà nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, lần thứ  IX đã đề ra.
 

 Cách mạng tháng mười Nga là một mốc son chói sáng trong lịch sử đấu tranh chống lại chế độ đế quốc và tư bản chủ nghĩa, niềm tự hào của nhân loại tiến bộ trong đó có nhân dân Việt Nam.

Tiến Dũng

                                 Thôn Xuân Hải - xã Thạch Bằng - huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

                                                                       Sđt: 0917 335 122

2
0
Bài viết cùng danh mục
Bài viết mới nhất
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 54.780 55.180
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.950 51.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.950 51.650
Vàng nữ trang 99,99% 50.550 51.250
Vàng nữ trang 99% 49.743 50.743
Vàng nữ trang 75% 36.591 38.591
Vàng nữ trang 58,3% 28.032 30.032
Vàng nữ trang 41,7% 19.523 21.523
  Mua vào Bán ra
AUD 17,317.95 18,041.29
CAD 17,985.40 18,736.62
CHF 24,519.84 25,543.99
CNY 3,481.51 3,627.47
DKK - 3,796.67
EUR 26,872.87 28,276.75
GBP 31,108.46 32,407.81
HKD 2,897.98 3,019.02
INR - 318.36
JPY 207.23 218.06
KRW 17.83 21.71
KWD - 79,388.83
MYR - 5,670.38
NOK - 2,816.43
RUB - 339.83
SAR - 6,374.81
SEK - 2,792.71
SGD 16,919.08 17,625.76
THB 649.33 748.58
USD 22,945.00 23,155.00